Geleneksel Çin Tıbbı Eğitimi

Geleneksel Çin Tıbbı, binlerce yıldır insanlığın hizmetindedir. Geleneksel Çin Tıbbıyla ilgili ilk yazıya 2.000 yıl öncesinde rastlayabiliyorken tarihi kökenlerinin 5.000 yıl öncesine dayandığına inanılmaktadır.

Çinlileri binlerce yıldır iyileştiren Geleneksel Çin Tıbbı, tıp dünyasında özel klinik etkileri, akılcı teori sistemi ve zengin pratik uygulamalarıyla bağımsız bir tıp sistemi oluverdi. Geleneksel Çin Tıbbı üzerine ilk yazılı belgenin, HungDi NeiJing veya Sarı İmparator'un İç Hastalıkları Kanunu olduğu sanılmaktadır.  HungDi NeiJing, dünyanın en eski tıp kitabıdır. Kitabın M.Ö. 800 ile 200 arasında yazıldığına dair farklı görüşler vardır. Sarı İmparator'un İç Hastalıkları Kanunu kitabı ise, tıp kuramları ve önceki tedavi deneyimlerini kapsamlı bir şekilde özetleyen ve sistemleştiren Çin tıbbının kuramlarına temel bir dayanak oluşturmaktadır.

Geleneksel Çin Tıbbı, Fizyoloji, Patoloji, Önlem, Teşhis, Tedavi, Akupunktur ve Moksibusyon gibi pek çok konunun yanında meridyen kuramını da kapsar. Geleneksel Çin Tıbbı, içinde müthiş bir hayat enerjisi içermesinden dolayı bugünlere gelebilmiştir. Geleneksel Çin Tıbbı, akılcı bir niteliğe, bilimsel kuram sistemine ve zengin bir içeriğe sahiptir. Bu anlamda, Geleneksel Çin Tıbbının faydaları, eğitiminin temelidir. Çin Halk Cumhuriyeti kurulduğu günden bu yana Çin Devleti, Geleneksel Çin Tıbbının gelişimini desteklemek ve teşvik etmek için bir dizi ilke ve plan oluşturarak Geleneksel Çin Tıbbına büyük önem vermiştir.

Geleneksel Çin Tıbbı Eğitimi, zamanla yüksek öğrenim sistemine doğru gelişti. Geleneksel Çin Tıbbı Yüksek Öğrenimi, ölçek olarak büyüdü ve mesleki yapısı düzenlendi. Üniversite ve kolej seviyesindeki eğitimde, reform atılımlarının sayesinde, Geleneksel Çin Tıbbı temelleri, ortopedi ve travmatoloji, masaj, ilaç hazırlama gibi bazı özel alanlar zamanla Geleneksel Çin Tıbbının, Çin farmakolojisinin ve akupunkturun temel konularına eklenmiştir.


Geleneksel Çin Tıbbı İngilizce Programlar

Pekin Üniversitesi Çin Tıbbı: http://www.at0086.com/BUCE

Guangzhou Çin Tıp Üniversitesi: http://www.gzucm.edu.cn/en/about/introduce.html

Geleneksel Çin Tıbbı Çince Programlar

Şangay Geleneksel Çin Tıbbı Üniversitesi: http://www.shutcm.edu.cn/gjyenglish/introducation/About%20University/index.shtml

Tianjin Geleneksel Çin Tıbbı Üniversitesi: http://news12.tjutcm.edu.cn/bencandy.php?fid=18&aid=244

Shandong  Geleneksel Çin Tıbbı Üniversitesi: http://school.cucas.edu.cn/HomePage/109

Hunan Geleneksel Çin Tıbbı Üniversitesi: http://www.at0086.com/HUTCM
Tüm hakları saklıdır © 2013 Çin Eğitim - Soner Aygün